Σελίδες

Κατοχύρωση Βιομηχανικής & Πνευματικής Ιδιοκτησίας

'Κατοχύρωση Βιομηχανικής & Πνευματικής Ιδιοκτησίας'

2 Εισηγήσεις των IP Consultants στα πλαίσια της
84ης Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης (84ης ΔΕΘ)

Περίπτερο 14 - Αίθουσα ACADEMIA
Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019 
ώρα 13:45-14:45

Περίπτερο 12 - 'DIGITAL GREECE'
Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019 
ώρα 19:00-19:30

Περισσότερα


Copyright © 2019-2024 'ALL NEWS wo'. All Rights Reserved.

Searching στο "ALL NEWS wo"

Translate